17.03.2019
Třinecké desatero

Třinecké desatero pro období karantény

S ohledem na stávající situaci a celorepublikové karanténní opatření uveřejňujeme níže desatero doporučení primátorky města Třince RNDr. Věry Palkovské občanům.

 

Vážení spoluobčané, 

nacházíme se nyní ve složité době, kdy jde v první řadě o zdraví. Přišel čas na maximální vzájemnou ohleduplnost. Pamatujme, že panika a stres oslabuje, odpovědnost a ohleduplnost pomáhá. Je nutné dodržovat pravidla krizové situace, která povedou k ochraně nás všech. Věřím, že to společně zvládneme.

 

1. ZACHOVEJTE FYZICKÝ ODSTUP

Jedním z klíčových opatření proti rapidnímu šíření koronaviru je fyzický odstup od ostatních zhruba 2 metry. Virus se šíří kapénkami, a pokud se setkáme s někým, kdo je nakažený, tato vzdálenost výrazně snižuje riziko přenosu.

 

2.  ZŮSTAŇTE DOMA

Neopouštějte své domovy až na výjimky, mezi které patří cesta do zaměstnání nebo nezbytná cesta za rodinou a blízkými osobami. Zvolte si jednoho člena rodiny, který bude docházet na nákup potravin, léků a jiných zdravotních pomůcek, ale myslete na zdraví své i svého okolí a při cestě ven si vezměte  roušku.

 

3. VYROBTE SI ROUŠKU

Nemáte-li roušku z lékárny, ušijte si ji podle návodu, který najdete na internetu, v krajním případě si vezměte šátek.

 

4. NEJEZDĚTE MHD, POKUD TO NENÍ NUTNÉ

Vyhýbejte se veřejné dopravě, pokud je to možné, omezte rodinné návštěvy, omezte všechna setkání s přáteli, nepodávejte si s nikým ruku. Dodržujte hygienu, umývejte si ruce teplou vodou a mýdlem.

 

5. NA PROCHÁZKU JEN S BLÍZKÝMI

Na zdravotní procházku do lesoparku nebo do přírody je možné po zvážení vyjít. Ideálně pouze s lidmi, se kterými žijete. Používejte zdravý rozum a udržujte co možná největší odstup od ostatních lidí. Dát si někde sraz s dalšími lidmi je špatně.

 

6. NA MAGISTRÁT PIŠTE NEBO VOLEJTE

Pokud si potřebujete vyřídit nezbytné úřední záležitosti na magistrátě města, nejdříve si zavolejte nebo využijte kontakt e-mailem. Navštívit magistrát mohou občané pouze s ústní rouškou (nebo obdobnou ochranou).

 

7. ZAJÍMEJTE SE O SOUSEDY

Starší lidé by se neměli ostýchat požádat o pomoc například s nákupem. Přirozený by měl být náš zájem o sousedy, o nichž víme, že jsou nemocní či osamělí. Nabídnout jim pomoc je víc než slušnost. K pravidlům krizové situace by mělo patřit udržovat základní lidské hodnoty, jako je soucit a empatie.

 

8. V PŘÍPADĚ NOUZE POMŮŽEME

Nabízíme občanům Třince, kteří jsou karanténě, nebo si nemohou vlastními silami ani s pomocí příbuzných a známých zajistit základní potraviny, zprostředkování informací o možnostech jejich zajištění. V případě potřeby se obracejte na Odbor sociálních věcí Magistrátu města Třince, oddělení sociální pomoci, telefonní číslo 558 306 363. V odpoledních hodinách a o víkendu můžete v případě krajní nouze využít telefonní linku na Městskou policii Třinec 558 325 376.


9. INFORMUJTE SE

Sledujte důvěryhodné weby, vyhodnocujte informace podle zdravého rozumu, dejte si pozor na nepravdivé hoaxy spojené s tématem koronaviru. Doporučujeme sledovat stránky statutárního města Třince www.trinecko.cz, stránky Státního zdravotního ústavu www.szu.cz, ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz nebo Vlády ČR www.vlada.cz.


10. ZVLÁDNEME TO!

Vyhýbejme se riziku a udržujme si optimismus, že vše bude v pořádku. Jde o osobní odpovědnost každého za zdraví nás všech.

 

RNDr. Věra Palkovská

Primátorka města