19.10.2020
TPZOV

Tyto informace jsou primárně určeny pro řidiče vozidel, na něž byl instalován technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV), tzv. „botička."

 

Vozidlo, na nějž je instalován TPZOV, je rovněž označeno tzv. vyrozuměním, které bylo viditelně umístěno na kliku nebo zpětné zrcátko ze strany řidiče. Na tomto vyrozumění jsou jasné a stručné instrukce pro řidiče.

 

ŘIDIČI, JELIKOŽ JSTE SE DOPUSTIL DOPRAVNÍHO PŘESTUPKU A NEBYL  JSTE  PŘÍTOMEN V DOBĚ KONTROLY, BYLO VAŠE VOZIDLO ZAJIŠTĚNO TECHNICKÝM PROSTŘEDKEM K ZABRÁNĚNÍ ODJEZDU VOZIDLA A POŘÍZENA FOTODOKUMENTACE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ S TÍMTO ZAŘÍZENÍM NEMANIPULUJTE A NEPRODLENĚ KONTAKTUJTE V KTEROUKOLIV HODINU MĚSTSKOU POLICII NA TEL. 558 325 376 NEBO 156, PŘÍPADNĚ SE DOSTAVTE NA MĚSTSKOU POLICII TŘINEC, FRÝDECKÁ 848, 739 61  TŘINEC

Driver, as you committed a traffic offence and were not present at the time of the check, your vehicle was secured by technical means – wheel clamp - to prevent the vehicle from leaving and photographic documentation was taken. Do not tamper with this device in any way and contact the municipal police immediately at any hour on phone number 00420 558 325 376 or 156, or report to the Třinec Municipal Police, Frýdecká street 848, Třinec.

 

Fahrer, da Sie ein Verkehrsvergehen begangen haben und während der Inspektion nicht anwesend waren, wurde Ihr Fahrzeug mit technischen Mitteln ausgestattet - Autokralle, um die Abfahrt des Fahrzeugs zu verhindern und Fotodokumentation wurde angefertigt. Auf keinen Fall manipulieren Sie mit der Vorrichtung und kontaktieren Sie jederzeit die Stadtpolizei auf Telefonnummer 00420 558 325 376 oder 156, oder melden Sie sich persönlich bei Stadtpolizei, Frýdecká Straße 848, Třinec.

 

Kierowco, ponieważ popełniłeś wykroczenie drogowe i nie byłeś obecny podczas kontroli, Twój pojazd został zabezpieczony środkami technicznymi – blokadą na koło - uniemożliwiającą ruch pojazdu oraz sporządzona została dokumentacja fotograficzna. Pod żadnym pozorem nie manipuluj z tym urządzeniem i skontaktuj proszę niezwłocznie Straż miejską pod numerem telefonu 00420 558 325 376 lub 156 lub osobiście zgłoś się do Straży Miejskiej w Trzyńcu, ul. Frýdecká 848.