15.01.2018
Měření rychlosti

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v našem městě, je obecní policie oprávněna dle § 79a zák. č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích měřit rychlost vozidel, přičemž postupuje v součinnosti s policií ČR.

 

Městská policie vykonává tuto činnost na těchto stanovištích:

 

1. Třinec, ul. Těšínská a ul. Nádražní, sil. č. II/468

2. Třinec, ul. Kaštanová – sil. č. III/4682

3. Třinec, Oldřichovice – sil. č. III/4681 - v celé délce - zastavěná oblast

4. Třinec, ul. Jablunkovská v celé délce

5. Třinec, ul. Lidická v celé délce

6. Třinec, Karpentná – zastavěná oblast, ZŠ

7. Třinec, místní komunikace – ul. Závodní

8. Třinec, ul. Frýdecká v celé délce

9. Třinec - Dolní Lištná – obec zastavěná oblast

10. Třinec - Podlesí - obec zastavěná oblast

11. Třinec – Kanada - obec zastavěná oblast

12. Třinec, ul. Koperníkova – ZŠ, MŠ, sídliště Terasa, přechody pro chodce

13. Třinec - Nebory - místní komunikace 3. třídy - od křížení s č. I/II po bránu C - TŽ, zastavěná oblast

14. Třinec - Oldřichovice - sil. č. III/01141 -  v celé délce - zastavěná oblast

 

 

 

přílohy: 2

Přílohy