30.05.2018
Měření rychlosti

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v našem městě, je obecní policie oprávněna dle § 79a zák. č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích měřit rychlost vozidel, přičemž postupuje v součinnosti s policií ČR. 

přílohy: 2

Přílohy