06.06.2014
Kamerový systém

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) byl zřízen v roce 2006 jako priorita situační prevence v Třinci. Základní charakteristikou využívání MKDS je jeho preventivní funkce, spočívající v dohledu v rámci zajištění veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. V konečném důsledku by mělo dojít k většímu pocitu bezpečí občanů. V první etapě byl systém realizován v centru města, a to čtyřmi kamerovými a monitorovacími body. Ve druhé etapě došlo v roce 2009 k rozšíření systému o další dva kamerové a monitorovací body. Systém lze kromě automatického provozu ovládat i manuálně, což v nepřetržitém provozu zajišťují vyškolení strážníci na specializovaném pracovišti.