13.02.2020
Výběrová řízení

Výběrové řízení

 

Primátorka statutárního města Třince vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

strážník Městské policie Třinec

 

Charakteristika vykonávané práce:

Výkon funkce strážníka městské policie v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění.

 

Předpoklady                                                                                                                                

 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • státní občanství České republiky
 • dosažení věku 18 let
 • výborná fyzická kondice, zdravotní a psychická způsobilost k výkonu funkce strážníka
 • bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • způsobilost k právním úkonům a znalost jednacího jazyka

Jiné požadavky:

 • uživatelská znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • komunikační a organizační schopnosti, zodpovědnost, spolehlivost
 • schopnost samostatné i týmové práce, řešení konfliktních situací, asertivní jednání

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání a finanční jistotu
 • po absolvování rekvalifikačního kurzu a splnění všech zákonem daných podmínek platová třída 8 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 2
 • příplatky za riziko, směnnost, za práci v sobotu, neděli, svátek a v noci
 • osobní příplatek dle dosahovaných pracovních výsledků
 • zaměstnanecké benefity, např. příspěvek na stravování, na penzijní připojištění, nad pět týdnů dovolené indispoziční volno, možnost zvyšování fyzické kondice a další

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • datum a podpis uchazeče
 • vítáno číslo telefonu, případně e-mailová adresa

Požadované doklady:

 • strukturovaný životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností a znalostí
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • prohlášení o splnění podmínky spolehlivosti a bezúhonnosti ve smyslu §§ 4a) a 4b) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění

 

 

Přihlášku s požadovanými materiály doručte osobně nebo poštou na adresu:

Městská policie Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec.

 

Samotnou přihlášku si lze vyzvednout na výše uvedené adrese nebo stáhnout z http://www.mptrinec.cz/.

 

Další informace k výběrovému řízení můžete získat na tel. č. 558 999 681. 

přílohy: 2

Přílohy