30.07.2018
Stalo se

 

V časných ranních hodinách oznámila na linku 156 vedoucí jedné prodejny, že v provozovně zajistili pachatele krádeže. Hlídkou byla na místě zjištěna známá firma, se kterou měli do činění již několikrát. Jelikož strážníci pojali podezření, že by se jeho opakované jednání mohlo posuzovat jako trestný čin, byl muž prověřen na policii ČR, kde se toto potvrdilo. Navíc ještě byly u něj nalezeny injekční stříkačky, které mu byly odebrány. Pachatele si poté převzala PČR.

 

 

   Na dispečink MěP bylo přijato oznámení ženy, že před chvíli jí navštívil mladík, který chtěl vidět výpis SIPO. Dále uvedla, že toto odmítla a nepustila jej do bytu. Strážníci po krátkém pátrání zjistili, jak z vedlejšího bytu vychází muž, který odpovídá popisu oznamovatelky. Ten zprvu zapíral, že by něco nabízel, ale když jej poznaly sousedky a dosvědčily, že u nich rovněž požadoval nějaké listiny, tak mu nezbylo než se přiznat, že nabízí energie. Hlídka jej poučila o nařízení města, které tuto činnost zakazuje a sdělila mu, že záležitost bude oznámena správnímu orgánu MěÚ Třinec.

 

 

 

   V odpoledních hodinách bylo na služebnu MěP oznámeno, že na parkovišti u jedné z restaurací nějaká žena vybírá neoprávněně peníze na charitu. Dále uvedla, že v uvedené záležitosti podávala před třemi dny trestní oznámení na OO PČR z důvodu, že tato žena její dceři vytrhla z ruky peníze. Hlídkou byla na místě dle popisu zmíněná osoba zjištěna. Rovněž přítomná oznamovatelka jí poznala, jako tu, která její dceři vzala peníze. Jelikož strážníci pojali podezření ze spáchání trestného činu, byla přivolána hlídka PČR, která si věc se všemi poznatky převzala.

 

 

   Na služebnu MěP oznámil personál jedné z třineckých cukráren, že do provozovny přišel dezorientovaný muž se severským přízvukem. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o cizince, který neměl u sebe žádný doklad. Hlídka muže předvedla na PČR, kde bylo potvrzeno, že se opravdu jedná o finského občana. Poté bylo dle místní znalosti zjištěno, že se jedná o člena finské rockové skupiny, který se zúčastnil festivalu MAJDAY. Po aktivaci mobilního telefonu se spojil s rodinným příslušníkem ve Finsku a domluvil se na dalším postupu, jak se dostat zpět domů.