23.04.2018
Stalo se

 

Strážníky městské policie přivolal člen ochranné společnosti místního supermarketu poté, co přistihl dvě nezletilé slečny při krádeži zboží. Hlídce pak obě děti shodně uvedly, že ke krádeži energetických nápojů byly donucené třemi muži, kteří jim vyhrožovali újmou na zdraví. Na místo byli přivoláni zákonní zástupci i PČR, které byly všechny poznatky předány.

 

Pořekadlo „pod svícnem je největší tma" neplatilo v případě, kdy 16letý mladík konzumoval alkoholický nápoj pod kamerou Městského dohlížecího systému. Strážníkům se sice ke konzumaci piva přiznal, avšak kdo mu jej podal, už uvést nechtěl. Po kontrole totožnosti a orientační dechové zkoušce byl mladistvý předán otci s poučením, že věc bude oznámena sociálnímu odboru MěÚ Třinec.

 

V páteční podvečer se na zrenovovaném dětském hřišti usadila skupinka osob, které bylo zatěžko vyprodukovaný odpad vhodit do odpadkových košů. Projíždějící hlídce strážníků neuniklo, že mají kolem sebe nepořádek a odhazují na zem PET láhve a jiný odpad. Po kontrole totožnosti mládež místo uklidila a poté byla strážníky z místa vykázána. Stejného přestupku se dopustil i muž z Bukovce, který znečistil na nám. Míru okolí laviček sloužící k odpočinku. Stejně jako v předchozím případě, strážníky byl vyzván, aby nepořádek po sobě uklidil, což za jejich přítomnosti ihned udělal.