10.12.2018
Stalo se

Bohatá sněhová nadílka potrápila v minulých dnech nejednoho řidiče, avšak našli se i takoví, co bez ohledu na ztížené podmínky, pro své pohodlí zablokovali průjezd vozidlům zajišťující dopravní obslužnost. Mezi ně patřili i řidiči osobních vozidel odstavených na točně autobusů v lokalitě Tyra. Strážníky městské policie byla tato bezohlednost odměněna v souladu s legislativou blokovými pokutami.

 

Na nebezpečí sněhových převisů ze střech domů v centru města upozorňovali strážníci městské policie jejich vlastníky. V některých případech si dokonce riziko ohrožení chodců padajícím sněhem vyžádalo označení inkriminových míst páskou zakazující vstup.

 

V nočních hodinách byly strážníky městské policie provedeny namátkové kontroly místních provozoven se zaměřením na kouření na místech zákonem zakázaných a podávání alkoholu osobám mladším 18let. V jedné z restaurací byla udělena bloková pokuta za kouření hostu porušující tento zákaz a současně byla hlídkou přítomná provozovatelku poučena, že bude oznámena správnímu orgánu za nesplnění povinnosti vyzvat osobu nedodržující zákaz kouření, aby v tomto jednání nepokračoval.