24.06.2019
Stalo se

V dopoledních hodinách oznámil občan strážníkům městské policie, že na jedné z křižovatek projel červený vůz přes ostrůvek a ulomil dopravní značku přikázány směr objíždění vpravo. Hlídkou bylo zjištěno, že informace se zakládala na pravdě a po chvíli už byl znám i viník nehody. Řidička zmíněného vozidla se dostavila na budovu MěP a k pochybení se doznala. Celá záležitost tak byla neprodleně předána OO PČR k dořešení.

 

Lavičky na nám. Svobody lákají k odpočinku občany všech věkových kategorií, po některých však okolí zůstává pokryto odpadky různého druhu. Nejinak tomu bylo i v případě skupinky čtyř osob, které nejenže zvesela konzumovaly alkohol na místě veřejně přístupném, ale vyprodukovaný odpad odhazovaly rovnou na zem. Toto jednání neušlo pozornosti strážníků a tak jim přímo na místě vysvětlili pravidla slušného chování a porušení zákazu konzumace alkoholu „odměnili“ blokovou pokutou.

 

Dámská jízda ne vždy končí bujarým veselím. O tom se přesvědčili nejen nájemníci panelového domu, ale i strážníci, kteří byli upozorněni na potyčku v jednom z bytů. Na místě bylo hlídkou zjištěno, že uživatelka bytu, značně posilněna alkoholem si již nepřála přítomnost své stejně podnapilé kamarádky, proto byla strážníky z místa vykázána.

 

Při kontrolní činnosti na autobusovém stanovišti spatřila hlídka městských strážníků muže, který byl zjevně v podnapilém stavu a měl při sobě další zásobu v podobě láhve s vínem. Z místní znalosti strážníci věděli, že se jedná o známou firmu a tentokrát při řešení protiprávního jednání došlo i na postih prodavačky, která nerespektovala předchozí upozornění a alkohol podnapilému muži opakovaně prodala. Za svůj prohřešek obdržela blokovou pokutu.