19.02.2018
Stalo se

 

Hodinu po půlnoci oznámili občané panelového domu, že jeden z nájemníků ruší noční klid. Hlasitá hudba se rozléhala chodbou a po kontrole totožnosti byla nájemníkovi za přestupkové jednání uložena bloková pokuta a současně byl pořízen zápis do registru přestupků. 

 

Neoprávněné parkování na parkovišti vyhrazeném pro osoby tělesně postižené je stálou bolístkou některých řidičů. Jeden z nich tak zabral parkovací místo na sídlišti Sosna.  Strážníky byl na přestupek upozorněn, a jelikož řešení nespadá do kompetencí městské policie, bude záležitost oznámena příslušnému správnímu orgánu městského úřadu.

 

Při kontrolní činnosti spatřila hlídka na ul. Nádražní dva mladíky, z nichž jeden silně křičel. Hlídkou byl vyzván k prokázání totožnosti, což sice odmítl, ale vzápětí byl vyzván, aby nastoupil do služebního vozidla k předvedení na OO PČR ke zjištění totožnosti. Jelikož odmítl i tuto výzvu, použili strážníci zákonné prostředky - donucovací prostředky a to již muž svou totožnosti prokázal bez problémů. Přestupkové jednání bylo řešeno na místě s následným zápisem do rejstříku přestupků.

 

Kuriózní situaci řešili strážníci, když jim pořadatel plesu oznámil, že jeden z hostů vylámal na toaletě dveře. Dotyčný muž sice jevil známky podnapilosti, avšak na vysvětlenou uvedl, že pouze silněji potáhl dveře, které tímto vytrhnul, a došlo k poškození zárubní. Protože záležitost nemohla být vyřešena na místě, bude postoupená správnímu orgánu městského úřadu k dořešení. 

 

Na linku tísňového volání oznámil pracovník Úřadu práce, že v objektu usnul nějaký podnapilý muž. Na místě byla hlídkou zjištěna „známá firma". S hlídkou sice komunikoval a byl schopen samostatné chůze, avšak neuposlechl výzvu strážníků nevstupovat do objektu a pořád měl snahu se vracet.  Dechovou zkouškou bylo prokázáno 3,82 promile alkoholu a opakovanou zkouškou dokonce 4,42 promile alkoholu. Z důvodu obav o jeho zdraví byla na místo přivolána RZS, která si jej převzala k ošetření. Za uvedený přestupek bude oznámen příslušnému orgánu MěÚ Třinec.