19.07.2016
Městská policie radí dětem

 

image001.gif (2.2 kB)

 

 

image005.gif (3.6 kB)

                                                                                                                

JAK SE CHOVÁ CHODEC NA SILNICI

 • přecházej přes silnici jen na místech k tomu určených (tj. na přechodech pro chodce nebo používej podchody a nadchody )
 • přecházej na křižovatce se světelným znamením jen na zelenou
 • přecházej silnici vždy kolmo
 • nepřebíhej nikdy přes silnici
 • nepřecházej silnici v blízkosti nepřehledné zatáčky
 • rozhlédni se vlevo i vpravo, než vstoupíš do vozovky
 • choď vždy vlevo po vozovce bez chodníku, proti směru jedoucích vozidel
 • používej při špatné viditelnosti oděvy a doplňky z reflexního materiálu
 • choď vždy vpravo po chodníku
 • nevstupuj na komunikaci označené jako dálnice, nejsou pro chodce

 

JAK SE BRÁNIT ŠIKANĚ

Projevy šikany

Nadávky, bití, fackování, kopání tahání za vlasy nebo oděv, odebrání věcí, ohrožování, vydírání, rozšiřování pomluv, ponižování, poškozování věcí druhého, hrubé nadávky, zamykání ( znemožnění odchodu ), vyloučení ze společných her a zábav, ignorování ( nemluvení s druhým ), vysmívání se, vydírání peněz, zotročování vrstevníků.  

 • Má-li šikanování skončit, je na každém z nás, abychom k tomu přispěli:
 • Nikdo nemá právo Ti ubližovat.
 • Nikdy nedovol, aby to někomu, kdo Tě šikanuje, jen tak prošlo.
 • Neměj strach se obrátit s prosbou o pomoc na dospělé, i když si myslíš, že Ti nebudou věřit.
 • Chovej se sebevědomě, obětí se často stávají lidé s podřízeným chováním,  pomalou chůzí, sklopeným pohledem a svěšenými rameny. 
 • Pamatuj, chyba není v Tobě, ale často ve špatných vztazích v kolektivu.
 • Oznam, když budeš vědět, že někdo šikanuje druhého.
 • Pokud jsi šikanu nahlásil a nic se neděje, stěžuj si, máš na to právo.

 

Šikanování si nezaslouží omluvu ani pochopení, ale důrazný a důsledný postih.

 

BEZPEČNÝ KONTAKT SE  Z V Í Ř A T Y

Někdy se Ti stane, že na ulici jde za tebou pes. Je velký nemá náhubek, blíží se k tobě.

Co dělat ?

 • Zachovej klidnou hlavu, zůstaň klidně stát. Pes bude zvědavý, očichá Tě a odběhne. Nesnaž se utíkat.
 • N e d ě l e j  r y c h l é  p o h y b y, abys ho nepodráždil. Mohl by pak zaútočit.
 • I když se psů nebojíš a tento se Ti zdá milý a neškodný, nepokoušej se ho pohladit.
 • Nemluv na něj a nekřič. Nemůžeš vědět, zda ho někdo před Tebou nezbil a on si lidské ruce pamatuje ve zlém.
 • Pokus se pomalu odejít ( ale opravdu pomalu ). Nedej najevo strach. Pes Tvůj strach vycítí a právě tehdy může zaútočit.
 • Pokud by však na Tebe dorážel a chtěl Tě pokousat, udeř ho rychle do čenichu tím, co máš po ruce (taška, kniha, hůl, deštník apod. ). Potom rychle a opatrně odcouvej do bezpečí ( za plot, do vchodu či kamkoli, kde na Tebe nedosáhne ).
 • Pokud by Tě pokousal, musíš okamžitě navštívit lékaře.
 • Psa si co nejlépe zapamatuj, aby bylo případně možné zjistit jeho majitele.
 • Nesnaž se bez svolení majitele hladit ani psy na vodítku. Pes na vodítku je odvážnější a mohl by kousnout. Neber psům předměty, se kterými si hrají. Oni nevědí, že si chceš hrát i Ty a mohli by svou hračku velmi tvrdě bránit.

Máš-li pejska, pamatuj, že: 

 • Psa můžeš venčit jen na vodítku.
 • Pokud se od něj musíš vzdálit, tak mu musíš nasadit náhubek.
 • Pes nemá co dělat na dětských hřištích.
 • Každý rok musíš nechat svého pejska přeočkovat proti vzteklině!!
 • Nečistoty způsobené Tvým psem musíš uklidit ( dát do sáčku a vhodit do odpadkového koše ).

 CO BY MĚLY DĚTI VĚDĚT:

Cizím lidem neotvírej, přesvědč se, kdo je za dveřmi, poslouží ti dveřní kukátko.

 2. Jsi-li doma sám, používej řetízek na dveřích.

 3. Nevoď do bytu cizí děti. Návštěvu by měli schválit rodiče.

 4. Při odchodu z domova vždy zamykej.

 5. Rodičům napiš, kam jdeš a kdy se vrátíš.

 6. Bydlíš-li v přízemí, nezapomeň zavřít okna.

 7. Klíče nenechávej v kapsách oděvu

 8. Ve škole si ukládej věci do uzamykatelné šatny nebo skříňky.

 9.  Nenos zbytečně mnoho peněz.

10. Neslušnosti, vyhrožování a krádeže oznam ihned rodičům, učiteli nebo policii.

11. Pro hry jsou určená hřiště.

12. Na silnici nepatří míč, koloběžka, skateboard ani kolečkové brusle.

13. Pamatuj, že chodník patří chodcům.

14. Pozor na nože, luky, praky a jiné předměty, které mohou poranit. Nikdy je nepoužij proti lidem.

15. V době, kdy jsi venku, mohou tě oslovit cizí lidé. Nikam s nimi neodcházej, nedoprovázej je, 

      nesedej do jejich vozidel. Od cizích lidí neber potraviny ani jiné předměty. 

16. Neznámé osobě nikdy neříkej, jaké cenné věci máte doma, kdy rodiče odcházejí do práce a kdy se 

      vracejí, kdy a na jak dlouho odjíždíte na výlet nebo dovolenou.

17. Choď po chodníku, pro přecházení používej přechod, podchod nebo nadchod. Nepřecházej mezi

      zaparkovanými vozidly. Před vstupem do vozovky se rozhlédni na obě strany. Nespoléhej, že tě

      řidič nechá vždy bezpečně přejít.

  

JAK SE CHOVAT K NEZNÁMÝM LIDEM:

Vždy platí:

 • Tvé tělo patří jen Tobě, nikdo nemá právo dotýkat se Tvého těla způsobem, který je ti nepříjemný.
 • Je lépe se vzdálit, pokud chování nějaké osoby vybočuje z běžných pravidel chování mezi lidmi.
 • Měj se na pozoru, jestliže Ti někdo nabízí lákavou věc, zábavu, brigádu a zdánlivě za to nic nechce nebo to dělá proto, že se mu „líbíš".
 • Když Tě zve neznámý člověk z nějakého důvodu na schůzku a Ty se rozhodneš nabídku přijmout, trvej na setkání na veřejném místě a raději o tom řekni někomu blízkému.
 • Nikdo nemá právo Tě zneužívat , a to ani člověk, kterému důvěřuješ, je z Tvé rodiny, nebo Tvůj učitel.Je dobré znát pravidla bezpečného pohybu večerním městem a nepodceňovat je.
 • Autostop je riziko vždy, zejména pro samotnou dívku.
 • Nikdo nemá právo Tě nutit k činnosti, se kterou nesouhlasíš, která by mohla Tobě či jinému člověku, přivodit tělesnou nebo psychickou újmu, případně by vedla k trestnímu stíhání.
 • Máš právo vždy vyjádřit svůj názor v situacích, kdy se jedná o Tvou osobu.
 • Pokud není v Tvých silách obhájit své zájmy, vždy se obrať na dospělého.     

 

 

přílohy: 10