24.06.2019
Městská policie Třinec

Zrod Městské policie Třinec sahá už do září roku 1991. Na tehdejší MěÚ, Odbor městské policie byli přijati 2 zaměstnanci a v průběhu dvou měsíců dalších 12, kteří dohlíželi na veřejný pořádek ve městě. V prosinci téhož roku vešel v platnost zákon České národní rady č. 553/1991 Sb. O obecní policii, který specifikoval zřízení a rozsah činnosti obecní policie, včetně jejich povinnosti a oprávnění. V souladu s tímto zákonem a zákonem o obcích schválilo v dubnu 1992 městské zastupitelstvo v Třinci Obecně závaznou vyhlášku a tímto aktem vznikla oficiálně Městská policie Třinec se sídlem na ulici Smetanové č.p. 498 jejíž výkonným velitelem byl radou jmenován p. Jaroslav Sliž. V roce 1993 byl řízením obecní policie pověřen p. Josef Kuźma.

V průběhu let byl zákon o obecní policii několikrát novelizován, čímž došlo k významnému rozšíření její pravomocí a činnosti. Jednou z nich je i prevence kriminality a v rámci situační prevence je od roku 2006 využíván Městský kamerový dohlížecí systém. Ke zvýšení bezpečnosti občanů v oblasti silničního provozu je ve vybraných lokalitách náhodně měřená rychlost vozidel laserovým radarem. Osvětové působení na rizikové skupiny obyvatel zajišťuje skupina preventistů, kteří formou přednášek a akcí varují před nástrahami všedních dnů, rozšiřují jim právní vědomí a taktéž přibližují  práci strážníků.

V současné době pracuje u Městské policie v Třinci 40 strážníků a 2 zaměstnanci obce zařazeni do obecní policie. Z celkového počtu je 18 strážníků odborně vyškoleno pro odchyt toulavých zvířat, 25 strážníků určených k obsluze MKDS,  9 strážníků pro cyklohlídky  a  5 členů pořádkové jednotky.

V roce 2016 došlo ke změně sídla a to na adresu Třinec, Frýdecká 848, kdy od dubna sídlí městská policie společně s policií ČR a hasiči v budově Integrovaného výjezdového centra.

přílohy: 2

Přílohy

Příloha č. 4 - Funkční označení.pdf (159.1 kB)
Funkční označení